Štúdium » Možnosti štúdia

Možnosti štúdia


Na našej škole sa dá študovať v troch formách štúdia:
1.denná forma štúdia - určená pre absolventov základných škôl, štúdium trvá 3 - 5 rokov, končí záverečnou, resp. maturitnou skúškou
odbory - 5-ročné štúdium: hotelová akadémia
odbory - 4-ročné štúdium: obchodný pracovník, čašník, servírka, kuchár, kozmetik,
obchod a podnikanie, pracovník marketingu
odbory - 3-ročné štúdium: aranžér, kaderník, predavač, kuchár, cukrár, pekár,
hostinský, manikér - pedikér, krajčír
denné nadstavbové štúdium - štúdium trvá 2 roky, je určené absolventom 3-ročných učebných odborov, končí maturitnou skúškou
odbory: vlasová kozmetika, spoločné stravovanie, odevníctvo, cestovný ruch
2.externá diaľková forma štúdia - trvá 3 roky, je určená absolventom 3-ročných učebných odborov, končí maturitnou skúškou a je organizovaná spravidla raz týždenne v rozsahu 6 - 7 konzultačných hodín.
odbory: prevádzka obchodu - vnútorný obchod, spoločné stravovanie
3.štúdium jednotlivých predmetov - štúdium je určené pre tých, ktorí majú záujem o zvýšenie kvalifikácie vykonaním záverečnej alebo maturitnej skúšky. Ide o samostatné štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov, z ktorých vykonávajú skúšky v rozsahu celého vyučovacieho predmetu za všetky ročníky štúdia.