Úvodná stránka

Stredná odborná škola, Nábrežie J. Kalinčiaka 1 v Prievidzi je silným vzdelávacím centrom pre potreby mesta a regiónu. Jej vznik sa datuje od roku 1919, kedy mala názov Učňovská škola pokračovacia a do dnešného dňa prešla mnohými zmenami, názvami i štruktúrou. Dnes ju možno charakterizovať ako jednu z najväčších škôl nielen v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj v rámci Slovenska.


Je veľkou školou nielen počtom žiakov - takmer 1500 v 16 študijných a učebných odboroch, ale aj počtom objektov, svojimi cieľmi, ambíciami, úlohami, pestrosťou študentského života i ekonomicko - hospodárskym dianím.


Príhovor riaditeľa školy PaedDr. Štefana Gamana


Vážení návštevníci stránok školy,

Moje deťušky

vítam vás na oficiálnych webových stránkach Strednej odbornej školy, Nábrežie J. Kalinčiaka 1 v Prievidzi. Vaša návšteva na adrese www.kalina.sk je veľmi dobrá príležitosť, ako získať informácie o našej škole, ktorá ponúka finálny produkt stredoškolského štúdia a to je maturitné vysvedčenie alebo výučný list, prípadne ich kombináciu, v dennej forme štúdia, dennej nadstavbovej forme štúdia, v štúdiu popri zamestnaní a v štúdiu jednotlivých predmetov. Sme školou orientovanou na služby, obchodnú manažérsku činnosť, školou voňajúcou gastronómiou.


Verím, že po "prelistovaní" týchto stránok získate sprostredkovane dostatočné množstvo informácií o škole a že si z našej výukovej ponuky vyberiete. Akýchkoľvek váhajúcich pozývame k bezprostrednej osobnej návšteve. Vaše prípadné otázky, pripomienky, návrhy na riešenia som pripravený okamžite optimalizovať, racionalizovať a so svojim skvelým top-tímom vhodne realizovať.