Štúdium » Učebné odbory » Aranžér

aranžér - 6451 2


Denné štúdium určené pre dievčatá a chlapcov.

Dĺžka prípravy:


Podmienky prijatia:


Profil absolventa:

Absolvent trojročného učebného odboru sa uplatní v službách ako zamestnanec reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania. zhotovovanie darčekových predmetov

Požiadavky na žiakov pri nástupe do 1. ročníka - aranžér.

Odborné predmety: