Pracoviská

Mapa stránok PRACOVISKÁ Cukrárska výrobňa
 A klub
 Školská jedáleň
 PPV A. Kmeťa 25
 Dom služieb Kalina
 Stredisko služieb Sever
 Dom služieb Nováky
 Krajčírska dielňa
 Aranžérska dielňa
 Školské bufety
 Hotelová akadémia
 Zmluvné pracoviská