O škole » Zamestnanci

Štruktúra zamestnancov školyŠtatistika je presná evidencia nepresných údajov...

Ale v našej škole to neplatí. Dôkazy? Aha!Stav aktualizovaný k 1. 9. 2008

Počet zamestnancov:     169

Z toho nepedagogických: 42


Fotogaléria zamestnancov  
Fotogaléria bývalých zamestnancov  

Štruktúra zamestnancov:


PaedDr. Štefan Gaman


Riaditeľ školy
PaedDr. Štefan Gaman


Mgr. Darina Krčíková Mgr. Jana Pernišová Ing. Jana Sudrová
Zástupcovia pre teoretické vyučovanie
Mgr. Darina Krčíková, štatutárny zástupca
Mgr. Jana Pernišová
Ing. Jana Sudrová


Ing. Helena Beňačková Ing. Viera Sedláková
Zástupcovia pre odborný výcvik
Ing. Helena Beňačková - voňavé odbory (kuchár, čašník, hostinský, cukrár, spoločné stravovanie)
Ing. Viera Sedláková - zvyšné odbory služieb (predavač, krajčír, aranžér, kozmetik, obchodný pracovník, manikér - pedikér, obchod a podnikanie, pracovník marketingu, vlasová kozmetika a odevníctvo)


Ing. Jozef Mokrý
Technicko - ekonomický námestník
Ing. Jozef Mokrý


Mgr. Mária Rozenbergová
Personalista a technik BOZP
Mgr. Mária Rozenbergová


Výchovné poradkyne
Mgr. Magdaléna Ferenčíková
Mgr. Jana Majtánová
viac...Úsek teoretického vyučovania
Bc. Katarína Bajánová, Mgr. Zuzana Balážová, Ing. Eva Bátorová, Mgr. Alena Cagáňová, Mgr. Michaela Caňová, Ing. Katarína Ciglanová, Ing. Katarína Csatayová, Ing. Gabriela Čertíková, Mgr. Kvetoslava Ďurčová, Mgr. Jolana Divékyová, Mgr. Margita Dobrotková, Bc. Zuzana Dobrotková, Ing. Eva Eisenhardtová, Ing. Anna Fabianová, Mgr. Magdaléna Ferenčíková, Ing. Marta Hrtánková, Mgr. Mária Gáčiová, Ing. Marta Gáplovská, Mgr. Eva Glendová, Mgr. Jozef Herbulák, Mgr. Mária Chúpeková, Ing. Jozef Jakube, Mgr. Ľubomír Jurík, Ing. Marta Kevická, Mgr. Jaroslav Konoradský, Mgr. Daniela Kozáková, Ing. Alena Krejčová, Ing. Miroslava Krejčová, Ing. Andrea Kukaňová, Ing. Zuzana Laciková, Mgr. Jarmila Lamprechtová, Mgr. Jana Lomnická, Mária Lukačovičová, Mgr. Viera Mádrová, Mgr. Helga Machová, Mgr. Jana Majtánová, Mgr. Zuzana Marková, Mgr. Monika Matiašková, RNDr. Anna Mäsiarová, Ing. Helena Mihálová, Ing. Daniela Mikulová, Mgr. Vladimír Papánek, PaedDr. Katarína Pernišová, Ing. Helena Rendeková, Mgr. Andrej Richter, Ing. Jarmila Rozborová, Ing. Michaela Sadloňová, Mgr. Peter Smorek, PaedDr. Anna Soláriková, Milota Solčianska, Mgr. Ľudmila Stratená, Mgr. Michaela Struchová, Mgr. Milan Šnirc, Mgr. Michal Švec, RNDr. Mária Švecová, Ing. Jolana Tencerová, Mgr. Anna Valterová, PhDr. Milena Valovičová, Ing. Mariana Vaňová, Mgr. Viera Vatrtová, Mgr. Dagmar Vavrová, PaedDr. Ivana Vilmonová, Mgr. Branislav Vojcek, Mgr. Ľubica Zemanovičová, Mgr. Jana Zubálová, Mgr. Edita Zvalová

Úsek praktického vyučovania
Školský závod reštauračných služieb A klub, odbor kuchár - čašník
Bc. Margita Hajsterová - hlavná majsterka odborného výcviku odbor čašník, vedúca závodu
Bc. Ján Krčik - hlavný majster odborného výcviku odbor kuchár

MOV kuchár:
Mgr. Katarína Krčiková, Bc. Iveta Schwarcová, Bc. Viera Badáková, Ľudmila Mečiarová, Bc. Helena Hudecová
MOV čašník:
Katarína Ondrejovičová, Mgr. Mária Brindzová, Bc. Daniela Foltánová, Bc. Helena Pekárová, Bc. Mária Kasalová

Nepedagogické pracovníčky závodu
Anna Trnová - ekonómka závodu
Helena Oláhová - kuchárka
Viera Krištofová - upratovačka


Pracovisko praktického vyučovania, Nábr, A. Kmeťa 25, odbor kuchár, čašník
Bc. Jana Priečková - hlavná majsterka odborného výcviku, vedúca PPV
MOV kuchár, čašník: Bc. Dana Martišeková, Mgr. Tatiana Pružinová, Bc. Eva Šifalovičová

Školská jedáleň
MOV kuchár: Drahomíra Toráčová, Darina Oboňová, Bc. Martina Bahnová, Bc Mária Supuková
MOV čašník: Bc. Kamila Chochulová, Bc. Anna Králiková

Cukrárska výrobňa
Bc. Ida Bártová - hlavná majsterka odborného výcviku, vedúca PPV
MOV cukrár: Bc. Mária Mokrá, Bc. Anna Šuňalová, Bc. Monika Kratochvílová

Dom služieb Kalina
MOV kaderník: Anna Knotková, Bc. Viera Marečková
MOV kozmetik: Bc. Erika Čiakyová, Bc. Miriam Caňová


Stredisko služieb Sever, kaderníctvo Nováky
Mgr. Táňa Dražová - hlavná majsterka odborného výcviku odbor kaderníčka, vedúca PPV
MOV kaderník: Bc. Jana Ďurejová, Bc. Marta Kalinayová, Bc. Eva Stankovičová, Gabriela Ďurinová
MOV kozmetik: Bc. Klaudia Klamárová, Zuzana Kovácsová, Bc. Miroslava Kurejová

Predajňa v Dome služieb, školské bufety - Kalina, Gymnázium VBN, Obchodná akadémia
Bc. Mária Boboková - hlavná majsterka odborného výcviku, odbor predavač, obchodný pracovník, vedúca PPV
MOV predavač: Bc. Mária Gregorová, Bc. Božena Vidová, Bc. Lýdia Handlerová, Bc. Viera Sedláčková, Bc. Jana Pecherová

Pracovisko praktického vyučovania odbor krajčír, aranžér
Bc. Katarína Jančeková - hlavná majsterka odborného výcviku odbor krajčír, vedúca PPV
MOV krajčír: Bc. Anna Líšková, Bc. Darina Virdzeková
MOV aranžér: Bc. Darina Brzáčová, Mgr. Vladimíra Teslíková Upratovačka: Daniela Hrušková

Internát
Klaudia Majzlanová - vedúca DM
Výchovné pracovníčky: Beáta Filipová, Anna Königová, Daniela Papfyová
Upratovačky: Zdenka Kurucová, Lýdia Hebláková Goncolová

Školská jedáleň
Alena Rybárová - vedúca ŠJ
Mária Fajková - hlavná kuchárka
Mária Zaťková - kuchárka
Alena Ivanová - admistratívna pracovníčka

Administratívni a ostatní pracovníci školy
Sekretariát
Ingrid Dudášová, Dária Vovesová

Účtáreň
Eva Kmeťková - vedúca
Eva Hraňová, Božena Laluhová, Ivana Špacírová

Mzdová účtáreň
Erika Hlaváčová, Lýdia Smoláriková

Hospodársky úsek
Ing. Ľubica Radošániová, Dagmar Vaculčíková, Irena Oravcová

údržbári Technik výpočtovej techniky
Ing. Daniel Labár

Referent ekonomických činností, webdizajn
Bc. Kristína Ďurčová

Úsek údržby
Vedúci údržby - Tomáš Preiss
Ján Zauška, Oto Glesk, Jozef Bobek, Jozef Minich, Pavol Motúz, Marian Koma, Ľudovít Zelenický

Upratovačky
Mária Chuchútová, Katarína Horváthová, Helena Hrončová, Gabriela Haragová, Mária Kráľová, Mária Kurbelová, Marta Majová, Zdena Ševčíková, Emília Zaťkovičová


Fotogaléria zamestnancov

(zoradení abecedne)

Bc. Viera Badáková Bc. Martina Bahnová Bc. Katarína Bajánová Mgr. Zuzana Balážová Bc. Ida Bártová Ing. Eva Bátorová Ing. Helena Beňačková Jozef Bobek Bc. Mária Boboková Mgr. Mária Brindzová Bc. Darina Brzáčová Mgr. Alena Cagáňová Mgr. Michaela Caňová Bc. Miriam Caňová Ing. Katarína Ciglanová Ing. Katarína Csatayová Ing. Gabriela Čertíková Bc. Erika Čiakyová Mgr. Jolana Divékyová Mgr. Margita Dobrotková Bc. Zuzana Dobrotková Mgr. Tatiana Dražová Ingrid Dudášová Bc. Kristína Ďurčová Mgr. Kvetoslava Ďurčová Br. Ďurejova Gabriela Ďurinová Ing. Eva Eisenhardtová Ing. Anna Fabianová Mária Fajková Mgr. Magdaléna Ferenčíková Beáta Filipová Bc. Daniela Foltánová Mgr. Mária Gáčiová PaedDr. Štefan Gaman Ing. Marta Gáplovská Mgr. Eva Glendová Oto Glesk Bc. Mária Gregorová Bc. Margita Hajsterová Bc. Lýdia Handlerová Gabriela Haragová Lýdia Hebláková Goncolová Mgr. Gabriela Helbichová Mgr. Jozef Herbulák Erika Hlaváčová Katarína Horváthová Eva Hraňová Helena Hrončová Ing. Marta Hrtánková Daniela Hrušková Bc. Helena Hudecová Bc. Kamila Chochulová Mária Chuchútová Mgr. Mária Chúpeková Alena Ivanová Ing. Jozef Jakube Bc. Katarína Jančeková Mgr. Ľubomír Jurík Bc. Marta Kalinayová Bc. Mária Kasalová Ing. Marta Kevická Bc. Klaudia Klamárová Eva Kmeťková Bc. Anna Knotková Marian Koma Anna Königová Mgr. Jaroslav Konoradský st. Zuzana Kovácsová Mgr. Daniela Kozáková Bc. Anna Králiková Mária Kráľová Bc. Monika Kratochvílová Mgr. Katarína Krčiková Bc. Ján Krčik Mgr. Darina Krčiková Ing. Alena Krejčová Ing. Miroslava Krejčová Viera Krištofová Ing. Andrea Kukáňová Mária Kurbelová Bc. Miroslava Kurejová Zdenka Kurucová Ing. Daniel Labár Ing. Zuzana Laciková Božena Laluhová Mgr. Jarmila Lamprechtová Ing. Mária Laurová Bc. Anna Líšková Mgr. Jana Lomnická Mária Lukačovičová Mgr. Viera Mádrová Mgr. Helga Machová Marta Majová Mgr. Jana Majtánová Klaudia Majzlanová Bc. Viera Marečková Mgr. Zuzana Marková Bc. Dana Martišeková Mgr. Anna Mäsiarová Mgr. Monika Matiašková Ľudmila Mečiarová Mgr. Mihálová Ing. Daniela Mikulová Jozef Minich Bc. Mária Mokrá Ing. Jozef Mokrý Pavol Motúz Darina Oboňová Helena Oláhová Katarína Ondrejovičová Irena Oravcová Mgr. Vladimír Papánek Daniela Papfyová Bc. Jana Pecherová Bc. Helena Pekárová Mgr. Jana Pernišová PaedDr. Katarína Pernišová Tomáš Preiss Bc. Jana Priečková Mgr. Tatiana Pružinová Ing. Ľubica Radošániová Ing. Helena Rendeková Mgr. Andrej Richter Ing. Jarmila Rozborová Mgr. Mária Rozenbergová Alena Rybárová Ing. Michaela Sadloňová Bc. Viera Sedláčková Ing. Viera Sedláková Zdenka Ševčíková Bc. Iveta Schwarcová Eva Šifalovičová Lýdia Smoláriková Mgr. Peter Smorek PaedDr. Anna Soláriková Milota Solčianska Bc. Eva Stankovičová Mgr. Ľudmila Stratená Mgr. Michaela Struchová Ing. Jana Sudrová Bc. Mária Supuková Mgr. Milan Šnirc Ivana Špacírová Bc. Anna Šuňalová Mgr. Michal Švec RNDr. Mária Švecová Ing. Jolana Tencerová Mgr. Vladimíra Teslíková Drahomíra Toráčová Anna Trnová Dagmar Vaculčíková PhDr. Milena Valovičová Mgr. Anna Valterová Ing. Mariana Vaňová Mgr. Viera Vatrtová Mgr. Dagmar Vavrová Bc. Božena Vidová PaedDr. Ivana Vilmonová Bc. Darina Virdzeková Mgr. Branislav Vojcek Daria Vovesová Emília Zaťkovičová Ján Zauška Ľudovít Zelenický Mgr. Ľubica Zemanovičová Mgr. Jana Zubálová Ing. Edita Zvalová

späť


Fotogaléria bývalých zamestnancovBc. Iveta Blahová - MOV krajčír Anna Bartušová - učiteľka PaedDr. Katka Cipovová - zástupkyňa riaditeľa Mgr. Lýdia Čmiková - učiteľka Bc. Marta Dobrotková - MOV krajčír Miroslav Gatial - úsek údržby Ing. Ján Halenár - učiteľ Zuzana Halenárová - učiteľka Ing. Benedikt Hausner - učiteľ Mgr. Mária Hogenová - učiteľka Ľudmila Horňáčková - MOV kuchár Mgr. Mária Hutirová - učiteľka Mgr. Ivan Chrenka - učiteľ Oľga Chrenková - MOV kaderníčka Helena Kibachová - učiteľka Bc. Viera Kleinová - MOV čašník Mgr. Andrea Klocoková - učiteľka Mgr. Jaroslav Konoradský ml. - učiteľ Jana Košecká - vedúca ŠJ Mária Korlusová - MOV kaderníčka Oľga Kotríková - zástupkyňa riaditeľa školy Bc. Eva Kulčárová - hlavná MOV krajčír Bc. Hana Lacková -MOV kuchár Bc. Miriam Lajčiaková - MOV čašník Zuzana Lúčanová - účtovníčka Gabriela Maľová - hlavná MOV kuchár, čašník Bc. Mária Michaleje - hlavná MOV služby Vladimír Medňanský - technik Bc. Mária Menšíková - majsterka OV predavač Štefan Mikula - MOV cukrár Vladimír Morávik - úsek údržby Gabriela Pažická - kuchárka Vilma Pavlíková -  hospodárka Mgr. Eleonóra Porubcová - učiteľka Bc. Magdaléna Prágerová - MOV predavač Ing. Peter Radimák - učiteľ Bc. Viera Ripková - MOV krajčír Alexandra Rusňáková - kuchárka Eva Rýdza - učiteľka Ing. Renáta Sáričková - učiteľka Mária Sestrienková - hospodárka školy Judita Sliacka - cukrárka Oľga Stančeková - zástupkyňa riaditeľa školy Dana Stejskalová - MOV predavač Anna Švarcová - upratovačka Mária Švecová - učiteľka Mária Uhliarová - MOV kuchár Ing. Gabriela Vavrová - riaditeľka školy Bc. Lýdia Važanová - MOV krajčír Ľudmila Zaťková - vedúca účtarne

späť