Štúdium » Učebné odbory » Manikér - pedikér

manikér - pedikér - 6424 2 00


Denné štúdium určené pre dievčatá a chlapcov.

Dĺžka prípravy:


Podmienky prijatia:


Spôsob ukončenia:


Nadväzná odborná príprava:


Profil absolventa:

Absolvent učebného odboru manikér - pedikér je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne vykonávať manikúrové a pedikérske práce na prevádzkach v malých a stredných firmách. Ovláda klasickú manikúru, francúzsku manikúru, kreslenie a zdobenie nechtov, lepenie umelých nechtov, masáže rúk a nôh, ošetrenie dolných končatín - kožných chýb, nechtov, lakovanie nechtov, depiláciu, epiláciu, metódy zdobenia horných a dolných končatín. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má vedomosti zo zdravovedy, ortopédie, dermatológie, hygieny, bezpečnosti pri práci, z oblasti podnikania v trhovej ekonomike, z hospodárenia malých podnikov, z pracovného práva, z kontaktu so zákazníkom, komunikácie, etiky, cudzích jazykov.
Absolventi tohto odboru nachádzajú uplatnenie ako odborní zamestnanci manikúry a pedikúry v prevádzkach malých a stredných firiem, ako zamestnanci a živnostníci v kúpeľných zariadeniach, v hoteloch a predajniach s manikúrovými apedikérskymi prípravkami a prístrojmi.

Požiadavky na žiakov pri nástupe do 1. ročníka - manikér - pedikér.


Vyučovacie predmety v jednotlivých ročníkoch
 
  predmet1.roč.2. roč.3. roč.
  slovenský jazyk * * *
  cudzí jazyk * * *
  občianska náuka * * *
  dejepis *
  etická/náboženská výchova * *
  matematika * * *
  chémia * *
  informatika *
  telesná výchova * * *
  ekonomika * *
  zdravoveda * * -
  ortopédia * * *
  dermatológia * *
  technológia * * *
  materiály - * *
  estetická a výtvarná výchova * * -
  nechtový dizajn *
  psychológia a spoločenská výchova *
  odborný výcvik * * *