Štúdium » Učebné odbory » Kuchár

kuchár - 6445 2

odborný výcvik

Denné štúdium určené pre dievčatá a chlapcov.

Dĺžka prípravy:


Podmienky prijatia:


Profil absolventa:

Absolvent trojročného učebného odboru sa uplatní v službách ako zamestnanec reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania.

Požiadavky na žiakov pri nástupe do 1. ročníka - kuchár.

Odborné predmety:
Vyučovacie predmety v jednotlivých ročníkoch
 
  predmet1.roč.2. roč.3. roč.
  slovenský jazyk * * *
  cudzí jazyk * * *
  občianska náuka * * *
  dejepis * *
  etická/náboženská výchova * *
  matematika * * *
  chémia * *
  ekológia *
  informatika * *
  telesná výchova * * *
  ekonomika * *
  hospodárske výpočty *
  spoločenská komunikácia *
  potraviny a výživa * * *
  technológia * * *
  stolovanie * *
  odborný výcvik * * *