Štúdium » Študijné odbory » Hotelová akadémia

kaderník - 6456 2


Denné štúdium určené pre dievčatá a chlapcov.

Dĺžka prípravy:


Podmienky prijatia:


Profil absolventa:

Absolvent získa zručnosti z holenia, umývania, strihania vlasov, vodovej ondulácie, preparácie, farbenia vlasov, vlasovej kozmetiky, módnych účesov, starostlivosti o ruky a pleť. Dodržiava zásady a prepisy bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci.
Pracovnú činnosť vykonáva tak, aby nenarušovať životné prostredie, ale prispieval k jeho zlepšeniu.

Odborné predmety:


Požiadavky na žiakov pri nástupe do 1. ročníka - kaderník.


Vyučovacie predmety v jednotlivých ročníkoch
predmet1. roč.2. roč.3. roč.
Slovenský jazyk
*
*
*
Cudzí jazyk
*
*
*
Občianska náuka
*
-
*
Dejepis
*
-
-
Etická/náboženská výchova
*
*
-
Matematika
*
*
*
Chémia
*
*
-
Ekológia
*
-
-
Informatika
*
*
-
Telesná výchova
*
*
*
Ekonomika
-
*
*
Materiály
*
*
*
Technológia
*
*
*
Odborné kreslenie
*
*
*
Zdravoveda
*
*
*
Psychológia a spoločenská výchova
-
*
*
Odborný výcvik
*
*
*