Pracoviská » Krajčírska dielňa

Pracovisko praktického vyučovania odbor krajčír

Žiaci majú možnosť vybrať si v odbore krajčír dámskych odevov alebo univerzálny krajčír. Nadstavbovým denným i externým štúdiom odevníctvo žiaci získajú úplné stredné vzdelanie. Pracovisko praktického vyučovania má veľmi dobre vybavené dielne, kompletný strojový park, žehliacu techniku, množstvo učebných pomôcok. Majú možnosť ušiť si výrobky nielen pre seba, ale aj učiť sa šiť široký sortiment odevných výrobkov.

Pedagogické pracovníčky majú bohatú prax a maximálnu snahu odovzdať žiačkam čo najviac vedomostí a zručností. Zúčastňujú sa rôznych odborných súťaží, no vyvrcholením ich snaženia býva každoročne módna prehliadka v rámci gastrodní, kedy je možné vidieť najlepšie z najlepšieho.

Pre záujemcov z radov absolventov základnej školy ponúkame ešte voľné miesta v tomto odbore!

praktické vyučovanie dielna dielna módna prehliadka

33 rokov na tomto pracovisku, z toho 25 vo funkcii hlavnej majsterky odborného výcviku, pracovala telom i dušou Bc. Eva Kulčárová, ktorej tento odbor učaroval. Od 1. septembra 2006 nastúpila do tejto funkcie Bc. Katarína Jančeková, pre ktorú je tento odbor rovnako srdcovou záležitosťou. So svojim kolektívom majsteriek OV sa bude naďalej starať o to, aby tento odbor bol pre absolventov základných škôl stále zaujímavý a atraktívny.

Evka Kulčárová kolektív MOV hlavné majsterky