O škole » Autori stránok

Vítame Vás na stránke Strednej odbornej školy v Prievidzi!Prajeme si, aby chvíle strávené vo virtuálnom prostredí našej školy boli pre vás časom, ktorý vás obohatí o nové poznatky či informácie o našej škole, kde sa zároveň i zabavíte alebo zareagujete svojim postrehom či otázkou. Budeme sa snažiť, aby ste tu vždy našli všetko čo potrebujete - zmysluplné informácie a prehľad o pestrom živote v našej škole.

Na vaše postrehy, námety, nové informácie či názory čakáme v Knihe návštev
alebo na adrese adminkalina@gmail.com

Ak uprednostňujete osobný kontakt, stretnete nás na chodbách školy alebo príďte do školského internátu číslo dverí 17.


Bc. Kristínka Ďurčová Mgr. Kvetoslava Ďurčová


Autorky stránok:

Mgr. Kvetoslava Ďurčová adminkalina@gmail.com

Bc. Kristínka Ďurčová kikadurcova@gmail.com

Poďakovanie za technickú pomoc pri zrode tejto stránky patrí Ing. Miroslavovi Trnovi.