O škole » Kontakty

KontaktyStredná odborná škola

Nábrežie J. Kalinčiaka č.1
971 01 Prievidza


Tel. č.: 046/542 21 10, fax: 046/542 46 19
info@kalina.tsk.sk alebo sekretariat@kalina.tsk.sk


Vedenie školy


Riaditeľ školy PaedDr. Štefan Gaman stefan.gaman@kalina.tsk.sk
Zástupcovia pre teoretické vyučovanie Mgr. Darina Krčíková darina.krcikova@kalina.tsk.sk
Ing. Jana Sudrová jana.sudrova@kalina.tsk.sk
Mgr. Jana Pernišová jana.pernisova@kalina.tsk.sk
Zástupcovia pre praktické vyučovanie Ing. Helena Beňačková helena.benackova@kalina.tsk.sk
Ing. Viera Sedláková viera.sedlakova@kalina.tsk.sk
Technicko-ekonomický námestník Ing. Jozef Mokrý jozef.mokry@kalina.tsk.sk
Sekretárka TE námestníka Irena Oravcová irena.oravcova@kalina.tsk.sk
Personalista a technik BOZP Mgr. Mária Rozenbergová maria.rozenbergova@kalina.tsk.sk


Hospodársko-ekonomický úsek


Hospodársky úsek Ing. Ľubica Radošániová lubica.radosaniova@kalina.tsk.sk
Dagmar Vaculčíková dagmar.vaculcikova@kalina.tsk.sk
Mzdová učtáreň Erika Hlaváčová erika.hlavacova@kalina.tsk.sk
Učtáreň Eva Kmeťková eva.kmetkova@kalina.tsk.sk
Eva Hraňová eva.hranova@kalina.tsk.sk
Ivana Špacírová ivana.spacirova@kalina.tsk.sk
Božena Laluhová bozena.laluhova@kalina.tsk.skTelefónne čísla


Riaditeľ školy PaedDr. Štefan Gaman 046/542 46 19
Sekretariát Ingrid Dudášová 046/542 21 10
Zástupcovia pre teor. vyučovanie Mgr. D. Krčiková, Ing. Jana Sudrová, Mgr. J. Pernišová 046/542 02 38
Zástupcovia pre prakt. vyučovanie Ing. H. Beňačková, Ing. V. Sedláková 046/542 02 39
Ekonomický úsek Ing. J. Mokrý, Ing. Ľ. Radošániová, D. Vaculčíková 046/542 53 91
Mzdová učtáreň Erika Hlaváčová 046/542 07 70
Vedúca učtárne Eva Kmeťková 046/542 07 69
Učtáreň E. Hraňová, B. Laluhová, I. Špacírová 046/542 56 21
Školská jedáleň Alena Rybárová 046/542 52 64
Dom služieb Kalina Ing. Viera Sedláková 046/542 20 09
A klub Bc. Margita Hajsterová 046/543 06 49
Stredisko služieb Sever Mgr. Táňa Dražová 046/540 46 11
Hotelová akadémia - Sever vyučujúci odborných predmetov 046/540 43 70
Cukrárska výrobňa Bc. Ida Bártová 0902 824 086
PPV A. Kmeťa 25 - čašník, hostinský Bc. Jana Priečková 0902 823 194
PPV krajčír, aranžér - Žabník Bc. Katarína Jančeková 0902 824 518
Školský bufet Gymnázium VBN Bc. Mária Gregorová, Bc. Viera Sedláčková 0902 705 080
Školský bufet Obchodná akadémia Bc. Božena Vidová, Bc. Jana Pecherová 0902 078 713
Školský bufet Kalina Bc. Jana Pecherová, Bc. Viera Sedláčková 0902 699 344
Internát Klaudia Majzlanová 046/542 50 60