Informácie » Krúžková činnosť

Krúžková činnosťÚprava a tvorba odevov
Športové aktivity
Zábavná matematika
Krúžok ANJ - konverzácia a príprava na maturitu
Manažment osobných financií
Poznaj svoj región
Mladý Európan
Poznaj svoje peniaze
Krúžok ANJ pre začiatočníkov a veľmi mierne pokročilých
Krúžok - Región: Stopy dávnej minulosti
Krúžok - Poznávaj Španielsko
Športový klub
Tvorenie z prírodného materiálu
Gastronomicko - sommeliérsky krúžok
Konverzácia z nemeckého jazyka
Krúžok internetu
Práca s anglickým časopisom
Spoznávanie gastronómie EÚ
Účesová tvorba
a dalšie.......