O škole » Výchovný poradca

Výchovný poradca


Náplň práce výchovného poradcu - plní úlohy školského poradenstva v oblasti výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie

- vyhľadáva a robí prehľad všetkých výchovných a vzdelávacích problémov školy

- pracuje v systéme sociálno-patologických javov, gamblingu a drogových závislostí, prevencie delikvencie a kriminality

- v spolupráci s pedagógmi vyhľadáva, eviduje a zabezpečuje pomoc psychicky, emocionálne a sociálne oslabeným žiakom

- poskytuje kompletnú metodickú a informačnú pomoc učiteľom, žiakom a ich zákonným zástupcom

- informuje o otázkach štúdia na stredných školách, vysokých školách a pri voľbe povolania

- sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o detiV školskom roku 2008/09 budú výchovno-poradenskú činnosť realizovať:


Mgr. Magdaléna Ferenčíková
Mgr. Magdaléna Ferenčíková
Kariérna poradkyňa pre študentov tretích ročníkov učebných odborov, štvrtých a piatych ročníkov študijných odborov.
konzultačný deň:
každý štvrtok od 10.45 - 14.00
pavilón C - č. dverí 58 - kabinet výchovného poradcu


Mgr. Jana Majtánová
Mgr. Jana Majtánová
Výchovná poradkyňa pre študentov vyžadujúcich individuálny prístup zo strany výchovných pracovníkov a poradkyňa pre riešenie výchovných a vzdelávacích problémov študentov 1. a 2. ročníkov učebných a študijných odborov.
konzultačný deň:
vždy v pondelok - párny týždeň od 10.45 - 14.00, nepárny týždeň od 9.50 - 12.45 hod.
pavilón C - č. dverí 58 - kabinet výchovného poradcu

Kontakt: vychovne_poradenstvo@kalina.sk