Štúdium » Učebné odbory

Učebné odbory3-ročné učebné odbory


6451 2 00 aranžér
6456 2 00 kaderník
6460 2 00 predavač
6445 2 00 kuchár
2964 2 00 cukrár
3125 4 00 pekár
6489 2 00 hostinský
6424 2 00 manikér - pedikér
3152 2 02, 3152 2 03 krajčír