Štúdium » Prijímacie konanie

Prijímacie konanie


Kritéria prijatia na školský rok 2009/2010 budú zverejnené v marci 2010!


Bodovacia tabuľka - hotelová akadémia
Bodovacia tabuľka - študijné a učebné odbory

Kritéria prijímacieho konania na denné štúdium na školský rok 2008/2009
Kritéria prijímacieho konania na nadstavbové štúdium na školský rok 2008/2009

Bodovacia tabuľka pre výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníka ZŠ


Počet prijímaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2008/2009
 
KódŠtudijný odbor - 5-ročnýPočet triedPočet žiakovForma štúdia
6323 6 00  hotelová akadémia260denná
KódŠtudijný odbor - 4-ročnýPočet triedPočet žiakovForma štúdia
6352 6 00  obchod a podnikanie130denná
6442 4 00  obchodný pracovník1/212denná
6444 4 00  čašník, servírka1/218denná
6445 4 00  kuchár1/212denná
6446 4 00  kozmetik1/218denná
6405 4 00  pracovník marketingu130denná
6323 6 00  hotelová akadémia260denná
KódUčebný odbor - 3-ročnýPočet triedPočet žiakovForma štúdia
2962 2 00  pekár1/210denná
2964 2 00  cukrár1/220denná
3152 2 03  krajčír - univerz. šitie odevov1/215denná
6424 0 00  manikér, pedikér1/215denná
6451 2 00  aranžér1/215denná
6456 2 00  kaderník130denná
6460 2 00  predavač1/215denná
6445 2 00  kuchár130denná
6489 2 00  hostinský130denná
KódNadstavbové štúdiumPočet triedPočet žiakovForma štúdia
3125 4 00  odevníctvo 1/212denná 2-ročná
6426 4 00  vlasová kozmetika 1/218denná 2-ročná
6421 2 00  spoločné stravovanie 130denná 2-ročná
6411 4 01  prevádzka obchodu - vnútorný obchod1/215diaľková 3-ročná
6421 4 00  spoločné stravovanie1/215diaľková 3-ročná