Štúdium » Študijné odbory

Študijné odbory


5-ročný študijný odbor s maturitou


6323 6 00 hotelová akadémia


4-ročné študijné odbory s maturitou


6442 4 00 obchodný pracovník
6444 4 00 čašník, servírka
6445 4 00 kuchár
6323 6 00 kozmetik
6352 6 00 obchod a podnikanie
6405 4 00 pracovník marketingu


3-ročný nadstavbový študijný odbor s maturitou - diaľková forma


6411 4 01 prevádzka obchodu - vnútorný obchod
6411 4 01 spoločné stravovanie


2-ročný nadstavbový študijný odbor s maturitou - denná forma


6426 4 00 vlasová kozmetika
6411 4 01 spoločné stravovanie
3125 4 00 odevníctvo
6314 6 00 cestovný ruch