Informácie » Dokumenty, tlačivá

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie
Pokyny na odbornú prax pre odbor hotelová akadémia  


Kalkulačný list 2009  


Záznam študenta o priebehu praxe