Fotogaléria » Súčasné triedy

Fotogaléria triednych kolektívov


1. A - učebné odbory predavač, aranžér

triedna učiteľka: RNDr. Mária Švecová
zoznam žiakov1. B - učebný odbor kaderník

triedna učiteľka: Mgr. Alena Cagáňová
zoznam žiakov1. C - učebný odbor kaderník

triedna učiteľka: Ing. Andrea Kukáňová
zoznam žiakov1. D - učebný odbor cukrár

triedna učiteľka: Mgr. Viera Mádrová
zoznam žiakov1. E - učebný odbor kuchár

triedna učiteľka: Mgr. Ľubica Zemanovičová
zoznam žiakov1. F - učebný odbor hostinský

triedny učiteľ: Ing. Helena Rendeková
zoznam žiakov1. G - študijný odbor čašník, kuchár

triedny učiteľ: Mgr. Andrej Richter
zoznam žiakov1. H - študijný odbor obchod a podnikanie

triedna učiteľka: Ing. Jolana Tencerová
zoznam žiakov1. CH - študijný odbor pracovník marketingu

triedna učiteľka: RNDr. Anna Mäsiarová
zoznam žiakov1. J - študijný odbor obchodný pracovník, kozmetička

triedna učiteľka: Ing. Marta Kevická
zoznam žiakov1. K - študijný odbor hotelová akadémia

triedna učiteľka: Ing. Helena Mihálová
zoznam žiakov1. L - študijný odbor hotelová akadémia

triedna učiteľka: PaedDr. Katarína Pernišová
zoznam žiakov1. O - odbor vlasová kozmetika, odevníctvo

triedna učiteľka: Mgr. Margita Dobrotková
zoznam žiakov1. S - spoločné stravovanie, nadstavbové štúdium

triedna učiteľka: Mgr. Jarmila Lamprechtová
zoznam žiakov2. A - učebný odbor predavač, krajčír, manikér - pedikér

triedna učiteľka: Mgr. Michaela Caňová
zoznam žiakov2. B - učebný odbor kaderník

triedna učiteľka: Mgr. Jana Zubálová
zoznam žiakov2. C - učebný odbor cukrár, aranžér

triedna učiteľka: Ing. Alena Krejčová
zoznam žiakov2. D - učebný odbor hostinský

triedny učiteľ: Mgr. Peter Smorek
zoznam žiakov2. E - učebný odbor kuchár

triedna učiteľka: Milota Solčianska
zoznam žiakov2. F - študijný odbor pracovník marketingu

triedna učiteľka: PaedDr. Katarína Pernišová
zoznam žiakov2. G - študijný odbor kuchár, čašník

triedny učiteľ: Mgr. Jozef Herbulák
zoznam žiakov2. H - študijný odbor obchod a podnikanie

triedna učiteľka: Ing. Mariana Vaňová
zoznam žiakov2. J - študijný odbor obchodný pracovník, kozmetička

triedna učiteľka: Ing. Eva Eisenhardtová
zoznam žiakov2. K - odbor hotelová akadémia

triedna učiteľka: PaedDr. Ivana Vilmonová
zoznam žiakov2. L - odbor hotelová akadémia

triedna učiteľka: Ing. Gabriela Čertíková
zoznam žiakov2. O - nadstavbové štúdium - odbor vlasová kozmetika, odevníctvo

triedna učiteľka: Ing. Zuzana Laciková
zoznam žiakov2. S - nadstavbové štúdium - odbor spoločné stravovanie

triedna učiteľka: Bc. Katarína Bajánová
zoznam žiakov3. A - odbor predavač, aranžér

triedna učiteľka: Mgr. Michaela Struchová
zoznam žiakov3. B - odbor kaderník

triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Marková
zoznam žiakov3. C - odbory cukrár, krajčír - univerzálne šitie odevov

triedna učiteľka: PaedDr. Anna Soláriková
zoznam žiakov3. D - odbory kuchár, hostinský

triedna učiteľka: RNDr. Anna Mäsiarová
zoznam žiakov3. E - odbor kuchár

triedna učiteľka: Mgr. Jolana Divékyová
zoznam žiakov3. F - odbor hostinský

triedny učiteľ: Mgr. Vladimír Papánek
zoznam žiakov3. G - študijný odbor čašník

triedna učiteľka: Ing. Katarína Csatayová
zoznam žiakov3. J - študijný odbor obchodný pracovník, kozmetička

triedna učiteľka: Ing. Michaela Sadloňová
zoznam žiakov3. K - hotelová akadémia

triedna učiteľka: Mgr. Dagmar Vavrová
zoznam žiakov3. L - hotelová akadémia

triedna učiteľka: Mgr. Jana Majtánová
zoznam žiakov4. G - študijný odbor čašník

triedna učiteľka: Ing. Alena Krejčová
zoznam žiakov4. CH - študijný odbor obchodný pracovník

triedna učiteľka: Mgr. Margita Dobrotková
zoznam žiakov4. J - študijný odbor kozmetička

triedna učiteľka: Mgr. Viera Vatrtová
zoznam žiakov4. K - hotelová akadémia

triedna učiteľka: PaedDr. Anna Soláriková
zoznam žiakov4. L - hotelová akadémia

triedna učiteľka: Mgr. Daniela Kozáková
zoznam žiakov5. K - hotelová akadémia

triedna učiteľka: Mgr. Alena Cagáňová
zoznam žiakov5. L - hotelová akadémia

triedna učiteľka: Mgr. Ľudmila Stratená
zoznam žiakov