Štúdium » Kam po škole

Ako na vysokú školu?


Kde nájsť informácie o VŠ?
Existuje množstvo zoznamov vysokých škôl, ale tiež každá vysoká škola má svoju web stránku, na ktorej uvádza aktuálne informácie o štúdiu, termínoch prijímacích pohovorov, o výsledkoch a pod.
www.minedu.sk, www.kamposkole.sk, www.univerzita.net

Na mnohých stránkach zároveň nájdete diskusné fóra na témy "kam po škole", "štúdium v zahraničí" a môžete tak získať informácie na základe skúseností študentov, prípadne spoznať ich názory.


Štúdium na zahraničnej VŠ
Ako pokračovať, keď už teraz viete, že chcete študovať v zahraničí? Postup je podobný ako pri štúdiu na vysokej škole v Slovenskej republike. Potrebné je nájsť vhodnú univerzitu, ktorá zodpovedá vašim kritériám výberu. Zoznam zahraničných univerzít je na stránke www.univerzita.net, www.saia.sk, kde sa môžete informovať i o možnostiach získania finančnej pomoci.

Možnosti študovať v zahraničí však ponúkajú i univerzity a vysoké školy v Slovenskej republike svojim študentom a to formou stáží a pobytov na zahraničných univerzitách cez programy ako Socrates, Erasmus, Leonardo da Vinci (www.saia.sk).

Podmienky, kritériá a možnosti poberania štipendia nájdete na www.modernaskola.sk.