Štúdium » Učebné odbory » Krajčír

krajčír - 3152 2


dielna

so zameraním na:   01 pánske odevy
02 dámske odevy
03 krajčír - univerzálne šitie odevov


Denné štúdium určené pre dievčatá a chlapcov.

Dĺžka prípravy:


Podmienky prijatia:


Profil absolventa:

Absolvent je schopný orientovať sa vo výrobných postupoch, vie posúdiť vlastnosti materiálov, rozumie funkcii jednoduchých žehliacich a rezacích strojov a robiť na nich bežnú údržbu. Vie zhotoviť všetky druhy odevov príslušného odboru. Dokáže kresliť a upravovať strihové konštrukcie, polohovať a strihať základný sortiment výrobkov. Po príslušnej praxi sa dobre uplatní v sériovej výrobe alebo v zákazkovom spracovaní odevov. Má predpoklady pokračovať v ďalšom štúdiu.

Požiadavky na žiakov pri nástupe do 1. ročníka - krajčír.


Odborné predmety:


Vyučovacie predmety v jednotlivých ročníkoch
 
  predmet1.roč.2. roč.3. roč.
  slovenský jazyk * * *
  cudzí jazyk * * *
  občianska náuka * * *
  eEtická/náboženská výchova * *
  matematika * * *
  chémia * * -
  ekológia *
  informatika * *
  telesná výchova * * *
  ekonomika *
  stroje a zariadenia * * *
  odevné materiály * * *
  kreslenie a konštrukcia strihov * * *
  odevná technológia * * *
  odborný výcvik * * *