Pracoviská » A klub

A klub


Žiaci študijného odboru čašník, a učebných odborov kuchár a hostinský sú zaraďovaní do viacerých pracovísk. Svojim rozsahom poskytovaných služieb či návštevnosťou je najznámejší A klub. V roku 1995 začala jeho rekonštrukcia a prevádzku ako školský závod reštauračných služieb zahájil 1. júla 1997. Bol vybudovaný preto, aby sa vytvorili čo najlepšie podmienky pre odborný výcvik žiakov v spoločnom stravovaní.

Denne pripravujú jedlá pre takmer 180 zákazníkov závodného stravovania, pre bežných hostí a zabezpečujú pracovné či rodinné akcie v rámci závodu. Veľmi dobrý ohlas majú recepcie pre veľký počet hostí, ktoré poriadajú rôzne firmy v Kultúrnom a spoločenskom stredisku či v Bojnickom zámku. Pestrosťou gastronomických požiadaviek zákazníkov majú žiaci v rámci školského roka možnosť vidieť a realizovať všetky druhy slávnostného stolovania, či pripravovať veľmi rozmanité jedlá teplej a studenej kuchyne.

terasa slávnostná tabuľa - kaviareň slávnostná tabuľa - banketka reštaurácia reštaurácia