Informácie » Informácie pre 1. ročník

Požiadavky na žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v jednotlivých odboroch:


Požiadavky na žiaka v študijnom odbore hotelová akadémia stiahnuť
1. Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky:
a/  do obsluhy b/  do kuchyne
- čierna sukňa (5 cm nad kolená, viac nie!) u dievčat - biela kuchárska zástera
- čierne nohavice u chlapcov - kuchársky rondon
- biela košeľa - biele nohavice
- pohodlné topánky čierne - biela šatka trojrohá
- príručník - biela čiapka (biela šatka) na vlasy pre dievčatá
  kuchárska čapica – hríbik – pre chlapcov
- biely keprový plášť s dlhým rukávom - kuchynské utierky
- kaviarenská tácka, čašnícky otvárak - protišmykové biele topánky
- biele ponožky
Pracovné oblečenie a pomôcky sú nevyhnutné pre vyučovanie predmetov technológia prípravy pokrmov a technika obsluhy
2. Zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve (nie preukaz poistenca zdravotnej poisťovne)
3. Poplatok vo výške 1.000,– Sk na zabezpečenie nákupu surovín pre predmet technológia prípravy pokrmov – žiak uhradí v hotovosti v 1. deň vyučovania.
4. Zákaz nosenia "pírsingu"


Požiadavky na žiaka v študijnom odbore čašník - servírka stiahnuť
1. Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky:
dievčatá chlapci
- biela blúzka - biela košeľa (1 x s dlhým rukávom a 1 x s krátkym rukávom)
- čierna sukňa (5 cm nad kolená, viac nie!) - čierne nohavice
- čierna vesta - čierna vesta
- biela zásterka - čierne topánky – polovičné
- zdravotné topánky biele (nie šľapky) - príručník 2 kusy
- príručník 2 kusy - motýlik – čierny
- menovka - označenie - menovka – označenie
2. Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami (nie preukaz poistenca zdravotnej poisťovne)
3. Životopis
4. Jedna fotografia do osobného listu žiaka (3 x 4 cm)
5. Zákaz nosenia "pírsingu"

Odborný výcvik budú žiaci vykonávať na školských pracoviskách praktického vyučovania (PPV Nábrežie A. Kmeťa, školská jedáleň, A klub) a v zmluvných pracoviskách podľa uzatvorených dohôd pod vedením majstrov odborného výcviku a inštruktorov. Odborný výcvik sa bude vykonávať aj v čase školských prázdnin, prípadne v sobotu a v nedeľu, podľa potreby školy.


Požiadavky na žiaka v študijnom odbore kuchár - 4-ročný odbor stiahnuť
1. Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky:
dievčatá chlapci
- biela šatka na hlavu - kuchárska čiapka – biela (hríbik)
- farebná šatka na krk - nákrčník - farebná šatka na krk – nákrčník
- biela kuchárska košeľa – dlhý rukáv - biela kuchárska košeľa – dlhý rukáv
- biela blúza – rondón - biela blúza - rondón
- biele nohavice - biele nohavice
- biele ponožky - biele ponožky
- biela zástera - biela zástera
- biele kuchárske topánky (celé, protišmykové) - biele kuchárske topánky (celé, protišmykové)
- utierka - utierka
2. Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami (nie preukaz poistenca zdravotnej poisťovne)
3. Životopis
4. Jedna fotografia do osobného listu žiaka (3 x 4 cm)
5. Zákaz nosenia "pírsingu"

Odborný výcvik budú žiaci vykonávať na školských pracoviskách praktického vyučovania (PPV Nábrežie A. Kmeťa, školská jedáleň, A klub) a v zmluvných pracoviskách podľa uzatvorených dohôd pod vedením majstrov odborného výcviku a inštruktorov. Odborný výcvik sa bude vykonávať aj v čase školských prázdnin, prípadne v sobotu a v nedeľu, podľa potreby školy.


Požiadavky na žiaka v študijnom odbore kuchár - 3-ročný odbor stiahnuť
1. Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky:
dievčatá chlapci
- biela šatka na hlavu - kuchárska čiapka – biela (hríbik)
- farebná šatka na krk - nákrčník - farebná šatka na krk – nákrčník
- biela kuchárska košeľa – dlhý rukáv - biela kuchárska košeľa – dlhý rukáv
- biela blúza – rondón - biela blúza - rondón
- biele nohavice - biele nohavice
- biele ponožky - biele ponožky
- biela zástera - biela zástera
- biele kuchárske topánky (celé, protišmykové) - biele kuchárske topánky (celé, protišmykové)
- utierka - utierka
2. Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami (nie preukaz poistenca zdravotnej poisťovne)
3. Životopis
4. Jedna fotografia do osobného listu žiaka (3 x 4 cm)
5. Zákaz nosenia "pírsingu"

Odborný výcvik budú žiaci vykonávať na školských pracoviskách praktického vyučovania (PPV Nábrežie A. Kmeťa, školská jedáleň, A klub) a v zmluvných pracoviskách podľa uzatvorených dohôd pod vedením majstrov odborného výcviku a inštruktorov. Odborný výcvik sa bude vykonávať aj v čase školských prázdnin, prípadne v sobotu a v nedeľu, podľa potreby školy.


Požiadavky na žiaka v študijnom odbore hostinský stiahnuť
1. Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky:
dievčatá do kuchyne chlapci do kuchyne
- biela šatka na hlavu - kuchárska čiapka – biela (hríbik)
- farebná šatka na krk - nákrčník - farebná šatka na krk – nákrčník
- biela kuchárska košeľa – dlhý rukáv - biela kuchárska košeľa – dlhý rukáv
- biela blúza – rondón - biela blúza - rondón
- biele nohavice - biele nohavice
- biele ponožky - biele ponožky
- biela zástera - biela zástera
- biele kuchárske topánky (celé, protišmykové) - biele kuchárske topánky (celé, protišmykové)
- utierka
 
- utierka
 
dievčatá do obsluhy chlapci do obsluhy
- biela blúzka - biela košeľa (1 x s dlhým rukávom a 1 x s krátkym rukávom)
- čierna sukňa (5 cm nad kolená, viac nie!) - čierne nohavice
- čierna vesta - čierna vesta
- biela zásterka - čierne topánky – polovičné
- zdravotné topánky biele (nie šľapky) - príručník 2 kusy
- príručník 2 kusy - motýlik – čierny
- menovka - označenie - menovka – označenie
2. Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami (nie preukaz poistenca zdravotnej poisťovne)
3. Životopis
4. Jedna fotografia do osobného listu žiaka (3 x 4 cm)
5. Zákaz nosenia „pírsingu“

Odborný výcvik budú žiaci vykonávať na školských pracoviskách praktického vyučovania (PPV Nábrežie A. Kmeťa, školská jedáleň, A klub) a v zmluvných pracoviskách podľa uzatvorených dohôd pod vedením majstrov odborného výcviku a inštruktorov. Odborný výcvik sa bude vykonávať aj v čase školských prázdnin, prípadne v sobotu a v nedeľu, podľa potreby školy.


Požiadavky na žiaka v študijnom odbore cukrár stiahnuť
1. Pracovné oblečenie:
- biela šatka, biela šiltovka
- biela zástera 2 kusy
- biely plášť, alebo nohavice
- biele bavlnené tričko
- zdravotné topánky biele na šnurovanie
Pracovné oblečenie si môžete zakúpiť v predajni v meste pri Kláštore,
alebo vo firme CORA, t.č. 5424977 Košovská ceta (Prima Zdroj).
2. Pracovné pomôcky
- cukrársky nôž – zúbkovitý
- cukrárska karta
3. Zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve (nie preukaz poistenca zdravotnej poisťovne)
4. Životopis
5. Jedna fotografia do osobného listu žiaka (3 x 4 cm)
6. Zákaz nosenia "pírsingu"

Odborný výcvik budú žiaci vykonávať na pracoviskách praktického vyučovania (PPV cukrárska výrobňa pri ZSŠ hotelových služieb a obchodu v Prievidzi, ostatné pracoviská podľa uzatvorených dohôd) pod vedením majstrov odborného výcviku a inštruktorov. Odborný výcvik sa bude vykonávať i počas školských prázdnin, prípadne v sobotu a v nedeľu, podľa potreby školy.

Odborný výcvik vykonávajú žiaci v dvoch smenách:
- dopoludnia: od 07.00 h do 13.00 h
- popoludní: od 13.00 h do 19.00 h

V zmysle Vnútorného a študijného poriadku školy je zákonný zástupca žiaka povinný do 48 hodín oznámiť dôvod neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní teoretickom i odbornom výcviku. Pokiaľ žiak vie, že je predvolaný na určitý deň a hodinu k lekárovi, musí deň vopred oznámiť vyučujúcemu alebo MOV, že sa nezúčastní z toho dôvodu vyučovania.


Požiadavky na žiaka v študijnom odbore obchod a podnikanie stiahnuť

Požiadavky na žiaka v študijnom odbore obchodný pracovník stiahnuť
1. Pracovné oblečenie – zakúpiť v školskej predajni na Nábr. J. Kalinčiaka č. 3:
- biely plášť bez rukávov
- zdravotná obuv (nie šľapky)
- spona na upnutie vlasov
- menovka na označenie mena a ročníka
2. Zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve (nie preukaz poistenca zdravotnej poisťovne)
3. Životopis
4. Jedna fotografia do osobného listu žiaka (3 x 4 cm)
5. Zákaz nosenia "pírsingov"
Odborný výcvik budú žiaci vykonávať na pracoviskách praktického vyučovania v Dome služieb Kalina, v školských bufetoch: v ZSŠ hotelových služieb a obchodu v Prievidzi, v Obchodnej akadémii v Prievidzi a v Gymnáziu v Prievidzi a na zmluvných pracoviskách podľa uzatvorených dohôd pod vedením majsteriek odborného výcviku a inštruktorov. Podľa potreby školských prevádzok sa odborný výcvik bude vykonávať aj v čase školských prázdnin.


Požiadavky na žiaka v študijnom odbore pracovník marketingu stiahnuť
1. Pracovné oblečenie – zakúpiť v školskej predajni na Nábr. J. Kalinčiaka č. 3:
- biely plášť bez rukávov
- zdravotná obuv (nie šľapky)
- spona na upnutie vlasov
- menovka na označenie mena a ročníka
2. Zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve (nie preukaz poistenca zdravotnej poisťovne)
3. Životopis
4. Jedna fotografia do osobného listu žiaka (3 x 4 cm)
5. Zákaz nosenia "pírsingov"
Odborný výcvik budú žiaci vykonávať na pracoviskách praktického vyučovania v Dome služieb Kalina, v školských bufetoch: v ZSŠ hotelových služieb a obchodu v Prievidzi, v Obchodnej akadémii v Prievidzi a v Gymnáziu v Prievidzi a na zmluvných pracoviskách podľa uzatvorených dohôd pod vedením majsteriek odborného výcviku a inštruktorov. Podľa potreby školských prevádzok sa odborný výcvik bude vykonávať aj v čase školských prázdnin.


Požiadavky na žiaka v študijnom odbore aranžér stiahnuť
1. Pracovné oblečenie – zakúpiť v školskej predajni na Nábr. J. Kalinčiaka č. 3:
- biele pracovné nohavice
- biela košeľa
- zdravotná obuv – nie šľapky
- menovka na označenie mena a ročníka
2. Pracovné pomôcky: Kladivko, kliešte, nožnice špicaté, kružidlo, redispero, rúčka na redispero, temperové farby, písmomaliarske štetce, obyčajné štetce, anilínové farby, fixky (rôzne hrúbky), tuš, (možnosť zakúpenia v predajniach RODOPA, DAFFER, PANDA, CERTUS a iné predajne)
3. Životopis
4. Jedna fotografia do osobného listu žiaka (3 x 4 cm)
5. Zákaz nosenia "pírsingov"
Odborný výcvik budú žiaci vykonávať na pracovisku praktického vyučovania – aranžérska dielňa Strednej odbornej školy na Nábreží J. Kalinčiaka 1 v Prievidzi pod vedením majsteriek odborného výcviku. Odborný výcvik sa bude uskutočňovať podľa potreby školy aj počas školských prázdnin.


Požiadavky na žiaka v študijnom odbore predavač stiahnuť
1. Pracovné oblečenie – zakúpiť v školskej predajni na Nábr. J. Kalinčiaka č. 3:
- biely keprový plášť bez rukávov
- zdravotná obuv (nie šľapky)
- spona na upnutie vlasov
- menovka na označenie mena a ročníka
2. Zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve (nie preukaz poistenca zdravotnej poisťovne)
3. Životopis
4. Jedna fotografia do osobného listu žiaka (3 x 4 cm)
5. Zákaz nosenia "pírsingov"
Odborný výcvik budú žiaci vykonávať na školských pracoviskách praktického vyučovania (v Dome služieb Kalina, v školskom bufete, v školskom bufete na Obchodnej akadémii v Prievidzi a v školskom bufete v Gymnáziu v Prievidzi) a taktiež v zmluvných pracoviskách podľa uzatvorených dohôd pod vedením majsteriek odborného výcviku a inštruktorov. Podľa potreby sa bude odborný výcvik vykonávať i v čase školských prázdnin.


Požiadavky na žiaka v študijnom odbore krajčír stiahnuť
1. Pracovné oblečenie
- pracovný plášť (ušijú na PPV)
- prezuvky (pevné sandále) – nie šľapky
- spona na upnutie vlasov, gumička, čelenka
2. Životopis
3. Jedna fotografia do osobného listu žiaka (3 x 4 cm)
Odborný výcvik budú žiaci vykonávať na pracovisku praktického vyučovania na Lúčnej ulici (Žabník) v čase od 07.00 h do 14.00 h. Na cvičné práce a vzorníky si budú žiaci prispievať cca 10-20,– Sk mesačne.
Práceneschopnosť treba nahlásiť ihneď osobne, alebo telefonicky (0902 824 518), najneskôr do 3 dní.
Žiaci by nemali na vyučovanie a odborný výcvik so sebou nosiť drahé šperky a väčší objem peňazí.


Požiadavky na žiaka v študijnom odbore kaderník stiahnuť
1. Pracovné oblečenie – zakúpiť v školskej predajni na Nábr. J. Kalinčiaka č. 3:
- tričko – 2 x – pracovisko SEVER
- košeľa biela – pracovisko KALINA, Nováky
- nohavice biele
- topánky (zdravotná obuv) nie šľapky
- menovka na označenie mena a ročníka
2. Zdravotný preukaz (nie preukaz poistenca zdravotnej poisťovne)
3. Životopis
4. Jedna fotografia do osobného listu žiaka (3 x 4 cm)
5. Pracovné pomôcky - základný balík: 2.000,– Sk je potrebné priniesť na otvorenie školského roka:
britva, nožnice, hrebeň holičský, veľký hrebeň, štýlka, plochá kefa, okrúhla kefa na fúkanie, menšia kefa, pinetky (40 kusov), štipce, melírovacia čiapka, sieťka, štetec na farbenie – všetko podľa výberu majsteriek odborného výcviku.
6. Zákaz nosenia "pírsingov"
Odborný výcvik budú žiaci vykonávať na pracoviskách praktického vyučovania v Dome služieb Kalina a Stredisku služieb SEVER, Dom služieb Nováky a taktiež v zmluvných pracoviskách podľa uzatvorených dohôd pod vedením majsteriek odborného výcviku a inštruktorov. Podľa potreby sa bude odborný výcvik vykonávať i v čase školských prázdnin.


Požiadavky na žiaka v študijnom odbore kozmetik stiahnuť
1. Pracovné oblečenie – zakúpiť v školskej predajni na Nábr. J. Kalinčiaka č. 3:
- pracovná biela košeľa
- biele nohavice
- zdravotné topánky (nie šľapky)
- biele ponožky
- menovka na označenie mena a ročníka
2. Zdravotný preukaz (nie preukaz poistenca zdravotnej poisťovne)
3. Životopis
4. Jedna fotografia do osobného listu žiaka (3 x 4 cm)
5. Základné pracovné pomôcky - cca 800,– Sk - potrebné priniesť do 30.09.2009:
pinzeta, špachtľa z umelej hmoty na farbenie obočia, mištičky na farbu, držiatko čepele, čepielky, pilník, pilník jednorazový, nožničky očné – všetko podľa výberu majsteriek odborného výcviku
6. Zákaz nosenia "pírsingov"
Odborný výcvik budú žiaci vykonávať na školských pracoviskách praktického vyučovania v Dome služieb Kalina a v Stredisku služieb SEVER a v zmluvných pracoviskách podľa uzatvorených dohôd pod vedením majstrov odborného výcviku a inštruktorov. Odborný výcvik sa bude vykonávať aj v čase školských prázdnin, podľa potreby školy.


Požiadavky na žiaka v študijnom odbore manikér - pedikér stiahnuť
1. Pracovné oblečenie – zakúpiť v školskej predajni na Nábr. J. Kalinčiaka č. 3:
- žlté tričko – 2 x
- biele nohavice
- zdravotné topánky (nie šľapky)
- biele ponožky
- menovka na označenie mena a ročníka
2. Zdravotný preukaz (nie preukaz poistenca zdravotnej poisťovne)
3. Životopis
4. Jedna fotografia do osobného listu žiaka (3 x 4 cm)
5. Základné pracovné pomôcky - cca 1.500,– Sk - potrebné priniesť do 30.09.2009:
nožničky na manikúru – 2 kusy, sklený pilník, jednorazový pilník, rúčka na skalpel, čepielky – 5 kusov, pomarančové drievko, kliešte na nechty, dlátko, leštička na nechty
6. Zákaz nosenia "pírsingov"
Odborný výcvik budú žiaci vykonávať na školských pracoviskách praktického vyučovania v Dome služieb Kalina a v Stredisku služieb SEVER a v zmluvných pracoviskách podľa uzatvorených dohôd pod vedením majstrov odborného výcviku a inštruktorov. Odborný výcvik sa bude vykonávať aj v čase školských prázdnin, podľa potreby školy.