Pracoviska » PPV A. Kmeťa 25

Pracovisko praktického vyučovania A. Kmeťa 25


Objekt tohto pracoviska slúži pre žiakov nižších ročníkov odboru kuchár a hostinský, má dve cvičné kuchyne a priestor na spoločenské posedenie rodinného alebo pracovného charakteru pre 20 až 30 hostí. Zákazníci vítajú možnosť prinesenia vlastných surovín, z ktorých im je pripravené pohostenie na slávnostné posedenie. Poplatky zahŕňajú réžiu a prenájom miestnosti.

spoločenská miestnosť príprava jedál príprava jedál