xxx » xxx » xxx

Aranžérske dielne

Areál pôvodných aranžérskych dielní musel od 1. septembra 2006 ustúpiť priestorom pre teoretické vyučovanie a tak sa teraz odborný výcvik tohto odboru realizuje na dvoch miestach - v priestoroch Domu služieb Kalina a druhý je súčasťou krajčírskych dielní na Žabníku. Obe pracoviská s majsterkami odborného výcviku a žiačkami tohto odboru zabezpečujú priebežnú výzdobu jednotlivých pracovísk a stredísk školy.

Ťažisko ich práce je cez gastrodni, kedy zabezpečujú kompletnú výzdobu celej školy. Reklamné a menšie aranžérske práce v žiackych podmienkach vedia ponúknuť aj verejnosti, napr. viazanie smútočných kytíc, vencov, vianočné či veľkonočné ikebany. Ich najväčšou zákazkou bola spolupráca na výzdobe Bojnického zámku pri príležitosti Festivalu duchov a strašidiel v apríli 2006 - zhotovovanie zástav k výzdobe "Hadie prekliatie". Už tradičným sa stalo zhotovovanie vianočných darčekov pre všetky deti, ktoré musia vianočné sviatky tráviť v nemocničnom prostredí v Bojniciach a tak im spríjemniť pobyt mimo rodiny.

MOV Vladimíra Teslíková MOV Darina Brzáčová zástavy k výzdobe Hadie prekliatie odborný výcvik

Požiadavky na žiakov pri nástupe do 1. ročníka - Aranžér